Latest News

Malaysia Community Care Foundation ( MCCF ) Autorised Agent in Johor

May 6, 2019
Malaysia Community Care Foundation ( MCCF ) Autorised Agent in Johor
View Full Size
JANGAN AMBIL REMEH DAN SAMBIL LEWA.


5 - minit pemahaman asas berkenaan program yg kami tawarkan kepada anda tidak kira di pihak majikan atau pihak pemohon, Kami merupakan badan agensi penggerak utama ( Autorised Agent ) bagi daerah Johor Bahru,rangkaian perkhidmatan kami tidak tertumpu di sini sahaja, kini rangkaian kami meliputi di seluruh semenanjung Malaysia semenjak dari tahun 2018 lagi.diberi sepenuh tanggungjawab untuk melaksanakan program khas di bawah yayasan yang diperbadankan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (PPAB-03/2015) iaitu Malaysia Community Care Foundation ( MCCF ) yang mana dalam usaha sama dengan pihak kerajaan dalam membendung serta memantau selia hal berkaitan warga-warga perantau / PATI di dalam Malaysia khususnya di negeri Johor

MCCF menyasarkan sebahagian besar program serta aktiviti bersifat kemasyarakatan, kebajikan dan komuniti dalam usaha menerapkan penyatuan ummah, perpaduan, modal insan tanpa batas umur, agama, bangsa dan negara.

Justeru bagi meneruskan agenda kemasyarakatan dan komuniti sejak tahun 2015, MCCF telah menjalankan ‘Program Amal Warga Perantau’ di seluruh negara. Program ini bertujuan bagi menjaga kebajikan warga perantau di negara ini dengan menawarkan kad kebajikan serta maklumat diri. Program
ini menjamin kebajikan warga perantau termasuk urusan penghantaran pulang jenazah secara percuma ke negara asal mereka sekiranya berlaku kematian akibat kecelakaan atau sakit. Waris keluarga mereka juga turut menerima wang santunan atau pampasan sekiranya berlaku kematian kepada pemegang kad ini.

Untuk pengetahuan pihak tuan, matlamat program “Kad Amal Warga Perantau” ini adalah bagi mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh warga asing, samada tanpa dokumen, terpinggir, mangsa penipuan agen atau berkaitan sindiket pemerdagangan manusia.Warga asing yang telah berdaftar menerusi program ini dibekalkan dengan ‘Kad Maklumat Diri MCCF’ yang lengkap dengan maklumat diri pemohon. Program ini
mendapat sokongan penuh dari Jabatan Perdana Menteri serta surat pengesahan makluman kepada Pejabat KPN, Polis Diraja Malaysia.

Selain itu, pemegang kad ini juga telah memahami dan diberikan penerangan serta nasihat yang sewajarnya bagi mengikuti setiap syarat yang ditetapkan tanpa melanggar sempadan perundangan kerajaan.

Tempoh sah laku bagi ‘Kad Maklumat Diri MCCF’ adalah terhad kepada (1) tahun, dimana ahlinya digalakkan serta dinasihatkan untuk memohon permit kerja mengikut saluran yang sah dengan syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia melalui majikan masing-masing.

Hubungi pihak kami untuk maklumat selanjutnya. Terima kasih
+6012 7177545

请不要轻佻


对于我们提供给您的计划, 我们提供的5分钟基本了解对雇主或申请人来说并不重要, 我们是自4个月前开始新运营的柔佛巴氏区的机构的主要支持者机构 (自动代理),全面负责执行由事务司纳入的基金会下的特别方案 根据法律, 马来西亚社区照料基金会 (mccf) 的总理部 (PPAB-03分 2015)。
与政府合作, 控制和监测与国民国民有关的要求马来西亚特别是柔佛州的名义油

MCCF 的目标
社会、福利和社区的大部分方案和活动, 以便 实施统一、人力资本、年龄、宗教、种族和国家的巩固。

因此, 自2015年议程以来, 社区和社区的持续存在在全国各地经营一个慈善计划 '游牧民族' 的老年公民。该计划旨在保护
通过提供福利卡和个人信息, 为国内游牧民公民提供福利。程序 这保障了游牧民公民的福利, 包括免费遣返安排。
在意外死亡、不幸或痛苦的情况下前往他们的原籍国。他们家庭的继承人在持卡人死亡的情况下, 也可获得现金或赔偿。

据上帝所知, '游牧民族的卡慈善公民' 计划的目的是识别肯定的问题所面临的外国人, 无论是没有证件, 边缘化, 欺诈的受害者
代理人或相关的人口贩运辛迪加。通过该计划注册的外国人这与 '个人信息' MCCF 卡一起, 并附有申请人的个人信息。此计划
得到总理部的全力支持以及给办公室的通知函马来西亚皇家警察。

此外, 持卡人还了解并提供了 应该已经 的信息和建议他遵循每一套, 而不打破政府立法的界限。
'个人' 信息卡 MCCF 的有效期限于 (1) 年, 鼓励会员:并建议根据所提供的有效渠道和资格申请工作许可证
由马来西亚政府通过其各自的雇主制定。

请联系我们了解更多信息。谢谢
+6012 7177545

Welfare Card & Work Permit Application

May 6, 2019
Welfare Card & Work Permit Application
View Full Size
Hi Everyone!!

If you need our advised on the Welfare Card & Work Permit, pls provide us the following info 👇

1) Name / Contact no
2) Passport info  ➡ valid / expired
3) Are you working ➡ yes / no
4) If yes ➡ what kind of job?
5) Where are you staying?

We need the info so we can analysed and help you to the next step.

Kindly whatsapp: +6012 7177545 for more detail

Pendaftaran sebagai ahli persatuan yang diiktiraf KKM

Dec 24, 2014
Perhatian kepada smua tukang urut kaki reflexology dan tradisional berurusan dalam malaysia, anda perlu mendaftar segera sebagai ahli pengamal persatuan yang diktiraf KKM, undang-undang Akta 756 akan berkuatkuasa tidak lama lagi, kegagalan mendaftar anda  boleh  didenda RM 30k/50k  individu, dan syarikat.

Keistimewaan selepas berdaftar menjadi sebagai ahli, anda boleh memberi perkhidmatan kepada pelangan dan mudah lagi senang memperbaharui lesen PBT (Penguat Berkuasa Tempatan) dan berpeluang menjadi pengamal profesional malaysia yang istimewa. Hubungi kami untuk pertayaan lebih lanjut; Romali International -June -012-7177545
 
Bukti pertama form dalam PBT(Penguat Berkuasa Tempatan)

Bukti kedua Akta 756 ada dalam goegle kini mereka sering buat roadshow.

Bukti ketiga pihak persatuan mesti membantu pengamal untk upreding for individu benific for ahli..3 perkara diatas sedang beroperasi kita tidak paksa tetapi after this,sapa sapa lambat daftar persatuan tidak boleh bantu its close for this bisnis,setiap data profail pgamal.. pesatuan akan hantar kkm.sapa lambat daftar mungkin susah mau niaga nanti bila akta sudah kuatkuasa.very difficult n stres to get the sijil pgamal.we only service for pengamal berdaftar sahaja.
 
Dalam akta 756 smua sudah lengkap must baca tell wartawan press,its now pbt take note wartawan call anywhere pbt..wartawan can call kkm jabatan tradisional about bukti persatuan about n tanya benefic ahli berdaftar..


Switch to Mobile Version